Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 17/09/2020 |
 • 7 Lượt xem
Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm các hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm thay đổi quy mô, cơ cấu lại doanh nghiệp hoặc loại hình doanh nghiệp. Đây là một hình thức khá phổ biến hiện nay khi nhu... Chi tiết

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 17/09/2020 |
 • 6 Lượt xem
Hiện nay, việc mua bán doanh nghiệp đang ngày càng tăng. Việc mua bán doanh là việc một doanh nghiệp lớn mua lại các doanh nghiệp nhỏ và yếu hơn. Từ đó, doanh nghiệp mua lại sẽ có quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp mình mới mua... Chi tiết

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 24/08/2020 |
 • 17 Lượt xem

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 24/08/2020 |
 • 21 Lượt xem
Chào luật sư, doanh nghiệp tôi đang hoạt động là doanh nghiệp do nhà đầu tư Hàn Quốc thành lập tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh, nay nhà đầu tư là công ty Hàn Quốc muốn tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam để hoạt... Chi tiết

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 24/08/2020 |
 • 16 Lượt xem
Tư vấn đầu tư nước ngoài là lĩnh vực hoạt động năng động tại Luật Innosight, chúng tôi đã tư vấn và thực hiện thủ tục thành công có rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam. Nhằm hỗ trợ... Chi tiết

Tư vấn lập dự án đầu tư

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 24/08/2020 |
 • 14 Lượt xem

Giấy chứng nhận đầu tư

 • Đăng bởi: Nguyễn Minh Hải |
 • 24/08/2020 |
 • 13 Lượt xem